Zumba Kids Jr

 Är ditt barn född mellan 2014-2017?
Då kan du boka in ditt barn här. När bokningen har gått igenom så kommer du få ett mail  
med betalningsinformation. 

Notera om ditt barn är 3-4 år så vill jag gärna att föräldrarna deltar 
i fall ditt barn behöver lite extra stöd

Boka ditt/dina barn till Zumba Kids